حقوق بازنشستگان چقدر است؟

حقوق بازنشستگان چقدر است؟

یک فعال بازنشسته صنفی گفت: انتظار داریم حداقل دو حقوق پایه به بازنشستگان تامین اجتماعی بدهیم.

در طول سال درآمد و دستمزد ما کمتر از مستمری بگیران دولتی است، چرا در شب عید ناگهان به فکر برابری می‌افتند و همان مبلغی را در عیدی به ما می‌دهند که مستمری بگیران صندوق‌های دولتی هستند»؛ یدالله فرجی، فعال بازنشسته صنفی و عضو سابق شورای اسلامی کار، خواستار پرداخت حقوق «عید کار» به بازنشستگان تأمین اجتماعی شد.

وی افزود: سال هاست یکی از مطالبات اصلی مستمری بگیران از تامین اجتماعی پرداخت ایام تعطیلی کار است. ما این خواسته را با دولت های مختلف مطرح کرده ایم اما متاسفانه هرگز شنیده نشده است.

به گفته فرجی، مدیر عامل تامین اجتماعی که در مورد رقم عیدی مستمری بگیران این سازمان حرف آخر را می زند، باید بداند با عیدی کارمندی، کارگران بازنشسته شرمنده خانواده خود خواهند شد.

وی تاکید کرد: کارگر کارگر است و شغل و مستمری ندارد; در جایی که قانون می گوید حد پایین مرخصی کارگر 60 روز حقوق مصوب و حداکثر 90 روز حقوق است، در مورد مرخصی های پرداختی به کارگران بازنشسته نیز باید این حد قانونی رعایت شود.

فرجی گفت: انتظار داریم به تمام مستمری بگیران تامین اجتماعی حداقل دو حقوق پایه عیدی بدهیم. وی افزود: بیش از 60 درصد بازنشستگان تامین اجتماعی حداقل دستمزد و زیر خط فقر هستند. چرا باید مرخصی آخر سال یک بازنشسته با حقوق 9 میلیون برابر با یک قاضی یا معلم باشد؟

این فعال صنفی بازنشستگان تامین اجتماعی در پایان گفت: اگر بحث عدالت حقوقی است، سال به سال به ما بازنشستگان پرداخت کنند.