خبر خوش صندوق ذخیره فرهنگی معلمان

خبر خوش صندوق ذخیره فرهنگی معلمان

برای اولین بار در تاریخ صندوق پس انداز فرهنگیان، سود خالص صندوق در سال مالی منتهی به 31 شهریور 1402 بالغ بر 49880 میلیارد ریال بوده که از این میزان 35000 میلیارد ریال نسبت به مدت مشابه در بین اعضای صندوق توزیع شده است. از سال 1401. حدود 120% افزایش نشان می دهد.

تصویب صورتهای مالی صندوق در جلسه
بنابراین گزارش، مجمع سالانه صندوق ذخیره فرهنگیان که در تاریخ 31 شهریور 1402 خاتمه یافت، با حضور معتمدین، هیأت مدیره و مدیرعامل صندوق به ریاست جناب آقای دکتر برگزار شد. صحرایی وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیئت مدیره و صورت های مالی صندوق نیز به تصویب رسید.

صحرج وزیر آموزش و پرورش و رئیس هیات امنای صندوق در جلسه مجمع از زحمات و تلاش های کارگران، کارکنان و تیم مدیریتی در سطوح مختلف صندوق، هلدینگ ها و زیرمجموعه ها تشکر و قدردانی کرد. نقش در سودآوری صندوق در سال مالی منتهی به شهریور 1402 کرد: ایجاد ثروت برای آنها و احترام به کرامت و توجه به معیشت صاحبان اصلی صندوق وظیفه همه ما در صندوق است. صندوق، یعنی معلمان. لازم به ذکر است در این جلسه موسسه حسابرسی بهمند حسابرس اصلی و روزنامه ایران کثیرالانتشار است. آنها مصمم بودند که اعلامیه های رسمی صندوق را درج کنند.