در لایحه حجاب پلیس می تواند این 5 گروه را دستگیر کند + جزئیات

در لایحه حجاب پلیس می تواند این 5 گروه را دستگیر کند + جزئیات

یکی از اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: در لایحه عفاف و حجاب پلیس موظف است 5 گروه مروج حجاب را در جامعه دستگیر کند.

امیرحسین بانکی پور،عضو کمیته فرهنگی شورای اسلامی شهر ضمن تشریح جزئیات لایحه عفاف و حجاب و همچنین برخورد با متخلفان در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواردی موظف به دستگیری یک نفر است. فرد بی حجاب گفت: مورد اول این است که فرد عارف است که برهنه باشد مورد دوم تبعه خارجی و فاقد مدارک هویتی است.

به گزارش فارس بانکی پور تصریح کرد: نفر سوم که مورد حمله یک فرد محجبه قرار گرفت. مورد چهارم افرادی است که با کشورهای متخاصم خارجی رابطه دارند و مورد پنجم کسانی هستند که تبلیغات حجاب را سازماندهی کردند. پلیس با گروهی برخورد می کند که با هم هماهنگ شده اند، مثلاً در خیابان حاضر شوند و حجاب را تبلیغ کنند.

وی افزود: پلیس باید این پنج گروه را دستگیر کند. به غیر از این پنج گروه، رهگذران عادی فقط به خاطر داشتن حجاب دستگیر نمی شوند.

بانکی پور ادامه داد: پلیس از طریق دوربین یا مستقیما فرد را شناسایی کرد. همچنین در لایحه حجاب و عفاف قابلیت عکس برداری با دوربین را نیز قرار داده ایم. اگر سیستم پلیس کار نمی کند، پلیس باید آن فرد را شناسایی کند که مراحل شناسایی او نیز در لایحه مشخص شده است.

عضوکمیسیون فرهنگی مجلس خاطرنشان کرد: ممکن است برخی انتقاد کنند که اگر فردی نمی خواهد توسط پلیس شناسایی شود و اجازه عکسبرداری از او را نمی دهد، در این مرحله پلیس باید فرد محجبه را به پلیس آگاهی تحویل دهد. اول ایستگاه پلیس تا بتوانند هویت او را فاش کنند.