دستاورد جدید متخصصان کشور در پیوند اعضا + فیلم

متخصصان کشور موفق شدند قلب، ریه و قرنیه یک فرد فوت شده بر اثر آمبولی ریه را با استفاده از فناوری‌های پمپ قلبی ریوی به سه نفر اهدا کنند.