دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!

اکانت عبدی مدیا در توییتر تصاویر زیر را منتشر کرد و در توضیحات خود نوشت: باز هم شهرداری تهران در اقدامی عجیب، نیوجرسی را از صبح دیروز در منطقه 3 منطقه یک، درب ساختمان های آپارتمانی قرار داده و ضمن بستن پیاده رو و سلب حق و حقوق دیگر شهروندان، نداده است. هر توضیحی برای آن

آقای شهردار! اگر قوانین شما خلاف این را می گوید مردم حق دارند در پیاده رو راه بروند و حتی از خانه های خود بیرون بروند!

دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!

دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!

دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!

دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!

دسته گل جدید شهرداری تهران درب درب مردم!