دو موضوع عجیب کورخوانی، استقلال و پرسپولیس

در همین راستا روز گذشته خداداد افشاریان و سهیل مهدی با احترام تعلیق شدند و اعلام شد تحقیقات در این زمینه تا شناسایی تمامی عوامل دخیل ادامه خواهد داشت. اما نکته عجیبی که در ساعات اخیر در فضای مجازی مشاهده شده، کری هواداران مغربی در این مورد است. فیلم ها و عکس های مختلفی از آنها در فضای مجازی منتشر شده است که از طریق آن این فساد را با تیم مقابل مرتبط می کنند. قهرمانی های پیاپی پرسپولیس، برخی اظهارات دو مسئول اخراجی، تنها قهرمانی استقلال در ده سال اخیر در اولین سال حضور مس رفسنجان در لیگ برتر، داوری مشکوک در برخی دربی ها و بازی های حساس لیگ برتر گواه این موضوع است. این در میان کاربران محلی فضای مجازی است. جالب اینجاست که تاکنون تنها نام «مس رفسنجان» به عنوان باشگاهی درگیر این مشکل مطرح شده است، اما هواداران قرمزها این موضوع را قبول ندارند.

دو موضوع عجیب کورخوانی، استقلال و پرسپولیس