رئیس جمهوری قانون ارجاع اختلاف گازی هند و ایران به داوری را ابلاغ کرد

رئیس جمهور قانون ارجاع اختلاف شرکت توسعه و مهندسی گاز ایران و شرکت بازرگانی دولتی هند به داوری را برای ارجاع به نهادهای ذیربط ابلاغ کرد.