راه اندازی ۱۶ هزار تخت بیمارستانی در طول دو سال و اندی کار کوچکی نبود

وی آگاهی عمومی را از دیگر شاخصه های مهم روابط عمومی ها برشمرد و با توجه به اینکه وزارت بهداشت به تناسب اقدامات و وظایف خود در میان مردم نمایندگی ندارد، خطاب به مدیران روابط عمومی اظهار داشت: روابط عمومی با بیشتر مسئولیت، شجاعت، بصیرت و دانش کافی، به این سمت بروید.

وزیر بهداشت وی در ادامه با بیان اینکه روابط عمومی یک کار علمی و تخصصی است و مدیران روابط عمومی باید خود را در این زمینه تقویت کنند، افزود: کلاس های آموزشی تخصصی در حوزه روابط عمومی باید به صورت مستمر برگزار شود تا کارشناسان روابط عمومی در این حوزه از داشتن کافی برخوردار باشند. خود کنترلی.

وی با بیان اینکه اقدامات انجام شده در حوزه سلامت در دولت سیزدهم درخشان و ارزشمند بود، ادامه داد: افتتاح 16 هزار تخت بیمارستانی در مدت دو سال و نیم کار کوچکی نبود و باید مردم را از این پیشرفت آگاه کرد. 15000 تخت دیگر تا پایان دولت افتتاح خواهد شد، بنابراین پوشش اقدامات مثبت باعث امیدواری مردم خواهد شد.

وزیر بهداشت با تاکید بر لزوم مدیریت اطلاعات گفت: اطلاعات باید به روز به روابط عمومی برسد زیرا گاهی اخبار و شایعات جعلی قبل از روابط عمومی در فضای مجازی منتشر می شود و باعث ایجاد تشویش در اذهان عمومی می شود.

وی با بیان اینکه روابط عمومی بازوی اجرایی سازمان است، خاطرنشان کرد: ایجاد وحدت، ایجاد امید و انسجام بخشی از قابلیت های روابط عمومی موفق است. اقدامات مثبت هیچ سازمانی با یک بار بیان آن ها به خوبی نشان داده نمی شود و لازم است اقدامات مثبت و پیشگامانه را بارها و بارها تکرار کرد تا مردم آن را بشنوند.

وزیر بهداشت تصریح کرد: افراد شاغل در روابط عمومی باید الگوی سازمان باشند و تهیه بانک اطلاعاتی در روابط عمومی سازمان ضروری است. همچنین پژوهش یکی از پایه های بسیار مهم روابط عمومی است.

وی بر تقویت روابط عمومی دانشگاه ها و سازمان های زیرمجموعه وزارت بهداشت با سازمان ها و نهادهای خارج از حوزه سلامت تاکید کرد و اظهار داشت: 25 درصد مشکلات حوزه سلامت مربوط به وزارت بهداشت و 75 درصد آن مربوط به حوزه ها است. خارج از حوزه بهداشت و درمان وزارت، بنابراین نیاز به تقویت ارتباطات بین بخشی و بین بخشی وجود دارد.

عین اللهی با تاکید بر اهمیت شفاف سازی و روشنگری در روابط عمومی گفت: ایجاد حس تعهد سازمانی در بین کارکنان، اطمینان از دسترسی به اطلاعات و تقویت ارتباط با رسانه ها و مطبوعات از دیگر ویژگی های روابط عمومی موفق است.

وزیر بهداشت در خاتمه افزود: امسال دو کمپین ملی سلامت کودکان و بیماری های انکولوژیک را اجرا می کنیم و لازم است روابط عمومی دانشگاه ها و سازمان های تابعه همکاری و هماهنگی خود را با مردم در محل این مرکز تقویت کنند. مرکز فرماندهی. به طوری که مانند کمپین فشار خون و دیابت، کارنامه درخشانی در حوزه بهداشت و درمان از خود به جای بگذارد.