رکورد جدیدی برای عبور کشتی ها از کانال سوئز

رئیس اداره کانال سوئز می گوید که عبور کشتی ها از کانال سوئز همزمان با هفتمین سالگرد ایجاد کانال جدید سوئز رکورد شکسته است.

  اصرار یحیی برای آماده شدن برای این پرسپولیس

دیدگاهتان را بنویسید