زمان ارزشیابی معلم مهر آفرین

زمان ارزشیابی معلم مهر آفرین

محمدرضا احمدی عضو هیأت رئیسه کمیسیون آموزش شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم ، با اشاره به اینکه انتقاداتی به عملکرد وزارت آموزش و پرورش در رابطه با اجرای رتبه بندی وجود دارد، گفت: قانون و گفت: اگرچه رتبه بندی رتبه اول تقریباً کامل شده است، اما تعیین تکلیف بسیاری از منتخبان هنوز بلاتکلیف است. همچنین همچنان در فایل ها باگ وجود دارد که باعث کند اجرای قانون رتبه بندی شده است.

وی با اشاره به برخی شایعات درباره زمان بندی رتبه بندی از جمله اینکه دولت باید در مهر 1401 قانون را اجرا کند، تاکید کرد: این سوال قطعا کذب است. طبق قانون مصوب مجلس، رتبه بندی سی و یکم شهریور 1400 شامل کلیه معلمان اعم از مستمری بگیران می شود.

عضو هیأت مدیره کمیسیون آموزش مجلس خاطرنشان کرد: البته وزارت آموزش و پرورش این دسته از معلمان را مشمول رتبه بندی از سال 1401 می داند که شرط برگزاری آزمون برای آنها حذف شد اما مجلس معتقد است که معلمان نیز باید مانند سایر اساتید تا شهریور 1400 رتبه بندی شوند.

  واکنش رئیس هیئت داوران به انتقاد استقلالی ها

دیدگاهتان را بنویسید