زیبایی دکتر بهاره رعنما دچار مشکل شده است! / بازیگر زن به دکترش اعتماد کرد!

زیبایی دکتر بهاره رعنما دچار مشکل شده است!  / بازیگر زن به دکترش اعتماد کرد!

تصویری از ماجرای جنجالی بهاره رهنما در فضای مجازی منتشر شده است.

بهاره رهنما در صفحه خود اعلام کرد که واقعا برای خودم متاسفم که فکر می کردم این آستین بهترین راه برای آن چند سال زندگی ام بود و در این چند سال کاملا نگران دکتری بودم که مرا عمل کرد.راهنمای بهار