سازمان ملی سنجش متولی اصلی امتحانات نهایی سال آینده خواهد بود

به گزارش خبرگزاری موج


عبدالرسول پور عباس در برنامه تلویزیونی وظایف سازمان سنجش کشور و ارزیابی نظام آموزشی کشور وی گفت: از زمان برنامه سوم توسعه و در اسناد قبلی از جمله اسناد تبدیلی آمده است که نظام سنجش و تضمین کیفیت در آموزش و پرورش و آموزش عالی باید توسط نهادهای مستقل انجام شود. این بحث در دولت های گذشته هم مطرح بود اما به سرانجام نرسید. در دولت سیزدهم مردمی توانستیم این مسیر را کامل کنیم. ما در این زمینه خیلی عقب هستیم و این راهی است که کشورهای دیگر طی کرده اند. در تعاملات بین المللی باید مسئولیت مستقیم تضمین کیفیت را داشته باشیم.

رئیس سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور گفت: سنجش کمی خوبی در نظام آموزشی داریم. توزیع ظرفیت بین هر دو جنس و تعداد دانشجو و دانشگاه در وضعیت خوبی قرار دارد و ما جزو اولین کشورها هستیم، اما یک جا گفته می شود که چه نهادی این نظام آموزشی را ارزیابی می کند.

او گفت: وزارت علوموزارت بهداشت، وزارت آموزش و پرورش و وزارت کار هر کدام ارزیابی داخلی خود را انجام می دهند و از نقاط ضعف خود بی اطلاع هستند و تنها بر نقاط قوت خود تکیه می کنند. این بدان معنا نیست که سازمان صدور گواهینامه کشور صلاحیت تحصیلی افراد را ارزیابی کند.

پورعباس یادآور شد: جهت گیری ما ارتقای کیفیت و ارائه خدمات است. چه آموزش و پرورش سند تبدیل خود را اجرا کند و چه سازمان دیگری صلاحیت حرفه ای را اجرا کند، تأیید این موارد بر عهده سازمان خارجی است. همه این مسائل کیفی باید به عهده یک سازمان خارجی باشد که خارج از وزارتخانه است تا آن کیفیت را بسنجد.

وی درباره روش سنجش و ارزیابی کیفیت گفت: در گذشته سازمان سنجش مسئولیت ارزیابی آموزش و پرورش کشور را بر عهده داشت. آموزش دو بال دارد، گیرنده و مربی. وقتی سیستم آموزشی را ارزیابی می کنیم، باید هم مربی و هم گیرنده آموزش را ارزیابی کنیم. از سال 1979 تا 1984 بخش ارزیابی به دلیل تضاد منافع تکمیل نشد.

رئیس سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور افزود: شورای عالی انقلاب فرهنگی ابزار اجرایی نیست. وظیفه این شورا سیاستگذاری است و ابزار اجرایی آن سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور است. برای این، ابزار ما چندین شاخص است که تعریف خواهیم کرد. مثلاً در دانشگاه ها یا مؤسسات آموزشی شاخص هایی را تعریف می کنیم و به آنها وزن می دهیم.

و افزود: مثلاً می گوییم دانشگاهی موفق است که نیازهای کشور را برآورده کند و به این ترتیب شاخصی را تعریف کرده و وزن می دهیم و به طور خودکار به سمتی هدایت می کنیم که به آن شاخص ها برسد.

پورعباس گفت: این قانون به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و سازمان سنجش سابق به سازمانی با دو بال ارزیابی داوطلبان و ارزشیابی مراکز آموزشی تبدیل شد. سازمان احراز هویت کشور به ریاست رئیس جمهور و توسط هیئت مدیره اداره می شود و رئیس آن رئیس جمهور است. ترکیب هیئت مدیره نیز در اساسنامه مشخص شده است. چهار وزیر در آن عضویت دارند. نمایندگان مجلس و دو نفر از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی، دو رئیس دانشگاه و چهار کارشناس ارزشیابی عضو هستند و هیئت رئیسه کاملاً تخصصی است و معیارها را تعیین خواهد کرد. بر اساس ارزیابی داخلی، ارزیابی خارجی نیز برای وی انجام می شود.

رئیس سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور افزود: این سازمان ملی مورد تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی است. در واقع بر اساس سند انقلابی شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد. بیشتر مراودات سازمان سنسه با مجلس است. بنابراین در مقطعی می توان وزیر را برکنار کرد اما اکنون با این تغییر تشکیلاتی دیگر نمی توان وزیر را برکنار کرد.

پورعباس افزود: بر اساس مصوبه تشکیل سازمان سنجش و ارزشیابی نظام آموزشی کشور، برنامه ریزی و مدیریت اجرایی کلیه آزمون های کشور بر عهده سازمان سنجش و سنجش آموزش کشور است. سیستم کشور این بدان معنا نیست که سازمان سنجش کشور باید این کار را انجام دهد. ما این کار را با همکاری وزارت بهداشت، آموزش و پرورش و وزارت علوم انجام می دهیم. حتی در زمان کنکور سازمان سنجش فقط سوال را مدیریت کرد، حوزه های کشوری و عوامل اجرایی را ساماندهی کردیم.

وی افزود: مسئولیت کنکور بر عهده سازمان سنجش کشور خواهد بود. در حال کار روی جزئیات امتحانات نهایی با آموزش و پرورش هستیم. یک سوال از سازمان سنجش بانک ملی داریم. منظور از بانک سوال این است که سوالات توسط طراحان که مدرس و استاد دانشگاه هستند وارد بانک شده و بررسی و سپس واریز می شود. برای امتحانات پایان ترم، سازمان جدیدی را بر اساس استانداردهای بین المللی در تعامل با معلمان و آموزش و پرورش فعال خواهیم کرد.

رئیس سازمان سنجش و سنجش نظام آموزشی کشور درباره کنکور اضافه کرد: مسیر آزمون ترکیبی را طی می کنیم. این مسیر دارای پاسخ کوتاه، چند گزینه ای، تطبیق و توضیح است. امتحانات کنکور دانش آموزان امسال نیز مانند گذشته بدون تغییر در آموزش و پرورش برگزار می شود. زیرساخت های این کار در حال انجام است.

رئیس سازمان سنجش نظام آموزشی کشور گفت: روند انجام آزمون ورودی تحول اساسی در دولت سیزدهم رخ داد. از سال 1402، دروس عمومی لغو شد، آزمون ورودی به دو مرحله تقسیم شد، به داوطلبان 4 امتیاز داده شد. در این روند، سهم سوابق تحصیلی از 40 درصد به 50 درصد به 60 درصد افزایش یافت. کنکور بر اساس این تاییدیه ها بهتر خواهد بود. از یک آزمون رقابتی به یک آزمون تسلط ترکیبی تبدیل می شود.

وی بیان کرد: در آزمون های ترکیبی قدم به قدم پیش می رویم که از پاسخ های کوتاه، تطبیق و سایر روش ها نیز استفاده می شود. شرایط برای داوطلبان بهبود خواهد یافت.

پورعباس خاطرنشان کرد: درباره تاریخ های کنکور باید گفت که تصمیم گیری یک سال قبل از کنکور گرفته می شود. این آزمون ابتدا قرار بود هر 6 ماه یکبار برگزار شود اما زنگ خطر حدود 500 تا 600 هزار نفر به سازمان سنجش منتقل شد. این افراد گفتند که داوطلبان امسال هستند و هنوز دوره هایشان در دی ماه تمام نشده است و از طرفی شرایط زمستانی در دی ماه حاکم است.

وی افزود: کنکور سراسری مانند کنکور کارشناسی ارشد و دکتری نیست که فقط در مراکز استانی و شهری برگزار می شود، بلکه در نقاط دور افتاده و حتی صعب العبور برگزار می شود. اگرچه آزمون اردیبهشت ماه بود اما در برخی مناطق با سیل مواجه شدیم. باید گفت که آزمون مجدد برای داوطلبان گرفتار در سیل انجام شد. با برگزاری دو آزمون نزدیک به هم، فشار بر سازمان افزایش می یابد، اما داوطلبان شادتر و راضی تر می شوند.

رئیس سازمان سنجش نظام آموزش کشور گفت: سال آینده نیز روال به همین منوال خواهد بود و آزمون 1404 در اردیبهشت و تیرماه برگزار می شود که البته به دلیل شرایط جابجایی ممکن است چند روز فرصت داشته باشیم.

در کنکور 1403 25 نفر از 1200000 نفر دستگیر شدند.

وی درباره افزایش امنیت کنکور و دقت امتحانات گفت: افزایش امنیت یعنی می توانم متقلب را پیدا کنم و تجهیزات کافی داشته باشم دو سال پیش حدود 2 هزار نفر بردیم، پارسال حدود 250 نفر ، و امسال حدود 25 نفر. سال گذشته بررسی های فنی نشان داد که تقلبی در کار نبوده و امسال امیدواریم بررسی های فنی این مشکل را تایید کند. موتورهای جستجوی Singal ما با دقت بالایی کار کردند و بین 1 میلیون تا 200 هزار نفر، 25 نفر دستگیر شدند.

پورعباس درباره مردم معترض شهبه در تاکید کرد: قانونی در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد که بر اساس آن کاندیداهایی که اعتراض می کنند به جای مراجعه به دادگاه باید به بخش تخصصی که شوراهای عالی استیناف است مراجعه کنند. عدالت اداری

وی درباره اهمیت ارزشیابی در سازمان ملی سنجش آموزش کشور گفت: با تعامل با همه دستگاه ها کار را در حوزه ارزشیابی پیش می بریم. برای این منظور شوراهای تعاملی تشکیل خواهد شد. ما با وزارتخانه ها همکاری خواهیم کرد.