سامانه مودیان مالیاتی ما را به سمت درآمدهای پایدار سوق می دهد

عضو کمیسیون برنامه و محاسبات بودجه مجلس در گفت و گو با خبرگزاری موج:

عضوکمیسیون برنامه بودجه و محاسبات شورای اسلامی در خصوص تاثیر حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی پایدار و انصاف مالیاتی با استفاده از سامانه مودیان توضیحاتی ارائه کرد.جعفر قدری عضو کمیته برنامه بودجه و محاسبات شورای اسلامی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری موج درباره تصمیم برای رهایی از وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی و حرکت به سمت درآمدهای مالیاتی پایدار، گفت: در سال های اخیر به طور میانگین 60 درصد داشته ایم. درصد رشد درآمدهای مالیاتی هر سال و امسال نیز دولت. بودجه 1403 افزایش 50 درصدی درآمد مالیاتی را در نظر داشت.

قدری در ادامه با بیان اینکه جهت گیری درست است و افزود: زمانی که سهم درآمد مالیاتی افزایش یابد در نتیجه این رشد سهم درآمد مالیاتی در بودجه افزایش می یابد و از سوی دیگر سهم درآمد مالیاتی افزایش می یابد. روغن کاهش خواهد یافت.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: البته باید به این نکته توجه داشت که علاوه بر افزایش درآمد مالیاتی، در زمینه کاهش هزینه ها نیز حرکت جدی صورت گیرد و دولت نیز در جهت انعطاف و کاهش هزینه ها تلاش کند. هزینه هارادولت باید به گونه ای عمل کند که نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشد.

عضو کمیسیون برنامه و برآورد بودجه مجلس ادامه داد: زمانی که رشد درآمدهای مالیاتی بالا باشد اما هزینه ها بالا باشد، این امر به استقراض بانک مرکزی و رشد پایه پولی و پولی نیز منجر می شود. تورم مشکلاتی را در کشور ایجاد کند.

این نماینده مجلس یازدهم تصریح کرد: دولت باید به این موضوعات رسیدگی کند و بخش های فرار مالیاتی را شناسایی و آنها را تحت فشار قرار دهد. در این صورت این اقدامات موجه است، اما فشار بر بخش های شفاف اقتصاد و تولید نیز می تواند منجر به مشکلات تولید شود.

قدری گفت: سهم درآمد نفتی در بودجه کاهش یافته است اما هنوز اصلاحات ساختاری در بودجه باید انجام شود.

عضوکمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس گفت: از سوی دیگر برای تحقق درآمدهای مالیاتی پایدار و ایجاد انصاف و شفافیت مالیاتی در نظام مودیان گام های موثری برداشته شده است که منجر به ایجاد شفافیت مالیاتی در نظام مالیاتی شده است. کشور.

این نماینده مجلس یازدهم ادامه داد: هر چه روند وصول مالیات در کشور نظام مند و دقیق شود، تنها به سمت عدالت مالیاتی و احساس نابرابری که در جامعه به وجود آمده و مردم تمایلی به دادن ندارند، نمی رویم. مالیات از بین نخواهد رفت، اما وابستگی به درآمدهای نفتی نیز کاهش خواهد یافت.


آیا این خبر مفید بود؟