سپرده جدید با حقوق بازنشستگان در این ماه

حداقل و حداکثر حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی اعلام شد.

سپرده جدید با حقوق بازنشستگان در این ماه

رئیس مرکز مستمری بگیران تامین اجتماعی تهران گفت: حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی بر اساس مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق بگیران و ۲۱ درصدی برای سایر رده ها) پرداخت می شود. با توجه به اقدامات و وعده های بعدی کارکنان سازمان تامین اجتماعی، انشالله افزایش حقوق مستمری بگیران این سازمان محقق خواهد شد. بر این اساس مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی براساس مصوبه شورای عالی کار (افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد و ۲۱ درصدی سایر رده ها) پرداختی دریافت می کنند.

بر اساس پیگیری های انجام شده، مابه التفاوت افزایش حقوق بازنشستگان به حساب تامین اجتماعی بازنشستگان واریز شود. وی تصریح کرد: طبق جدول تهیه شده حقوق بازنشستگان از بیستم هر ماه به ترتیب حروف الفبا به حساب آنها واریز می شود. زمزمه هایی مبنی بر افزایش دستمزد کارگران در نیمه دوم سال به گوش می رسد که دولت هنوز اقدامی به آن نکرده است.

برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 اجرا می شود.

فاطمه محمد بیگی نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در شورای اسلامی در خصوص افزایش همسان سازی حقوق بازنشستگان گفت: همسان سازی حقوق در سه سال اول اجرای برنامه هفتم توسعه اجرا می شود.

وی در خصوص جزئیات افزایش حقوق مستمری بگیران به 90 درصد حقوق معادل، گفت: بند 2 الحاقی ماده 29 قانون برنامه هفتم با عنوان «تناسب حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق معادل کارکنان». “، به تصویب شورای اسلامی شهر رسید.

فاطمه محمدبیگی در خصوص جزئیات افزایش حقوق مستمری بگیران به 90 درصد حقوق معادل، گفت: بند الحاقی 2 ماده 29 قانون برنامه هفتم با عنوان تناسب حقوق بازنشستگان به 90 درصد حقوق بازنشستگان. کارمندان معادل بر اساس این بند الحاقی به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده است. دولت موظف است در ابتدای برنامه هفتم ظرف مدت 3 سال این موضوع را به نحوی اجرا کند که پس از سه سال نسبت مستمری سابقه کار و اولین حقوق سال تاسیس به عنوان حقوق به این بستگان پرداخت شود. بازنشستگان

همه مستمری بگیران مشمول افزایش حقوق می شوند
نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در شورای اسلامی با تاکید بر اینکه با اجرای این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سال هاست مورد غفلت قرار گرفته به بهره برداری می رسد، افزود: با اجرای قانون کار این بند اضافی در 7th PUP. بدون شک شاهد افزایش دستمزد و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی همه بازنشستگان مشمول این بند از برنامه خواهند شد.

ولی اسماعیلی با اشاره به تصویب موضوع یکسان سازی حقوق بازنشستگان با کارگران در اجرای قانون برنامه هفتم توسعه، گفت: مجلس در مصوبه ای مقرر کرد به منظور رعایت انصاف در پرداخت حقوق به حقوق کارگران و مستمری بگیران و همچنین تناسب، حقوق بازنشستگان ظرف سه سال 90 درصد افزایش می یابد و حقوق و پاداش مستمر کارکنان مشابه و مساوی باید متناسب باشد.

وی بیان کرد: منبع درآمد برای یکسان سازی حقوق مستمری بگیران، انتشار اوراق بهادار و پرداخت بدهی کشوری به سازمان تامین اجتماعی است. ما به دنبال این بودیم که یکسان سازی حقوق بازنشستگان در مجلس تصویب شود تا اجرایی شود و تصمیمی دقیق و قاطع باشد.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بر اساس مصوبه دیگری از مجلس، سازمان تامین اجتماعی مکلف شد نسبت به تعدیل مستمری بازنشستگان و کارگران طی سه سال اول اجرای قانون برنامه هفتم توسعه اقدام کند. و تعدیل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی

نماینده مردم گورمی در شورای اسلامی در پاسخ به این سوال که چرا مجلس در مصوبه یکسان سازی حقوق بازنشستگان مقرر کرده است که این کار در مدت سه سال انجام شود، گفت: طبق مصوبه مجلس تصمیم گرفته شد. افزایش حقوق و تناسب حقوق بازنشستگان با کارگران از سال 1403 به نحوی انجام شود که در سال اول 40 درصد و در سال دوم و سوم هر کدام از 30 درصد به 90 درصد باشد. تناسب مذکور انجام خواهد شد.

اسماعیلی تصریح کرد: دولت مخالف یکساله شدن حقوق بازنشستگان بود و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور این موضوع را در مجلس مطرح کرد. در این صورت، وقتی دولت مخالف این کار بود، نمی‌توانستیم دولت را ملزم کنیم که دستمزد بازنشستگان را با 90 درصد دستمزد همتایان برای یک سال مطابقت دهد. دولت می گوید منابع مالی لازم برای انجام این کار را ندارد و به دلیل محدودیت های مالی نمی تواند با بازنشستگان برابری کند.

رئیس کمیته اجتماعی شورای اسلامی تاکید کرد: البته شورای اسلامی منابع پایدار از جمله فروش اموال مازاد دولتی، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را یکسان می داند. حقوق بازنشستگان، اما دولت می گوید که این بودجه کافی نیست. اگر مجلس در مصوبه خود تصمیم می گرفت که یکساله شدن حقوق بازنشستگان انجام شود قطعا دولت این کار را نمی پذیرفت و بر عهده نمی گرفت.

نماینده مردم گرامی در شورای اسلامی در پاسخ به سوالی مبنی بر مخالفت دولت با یکسان سازی حقوق بازنشستگان مبنی بر اینکه آیا این مصوبه مورد تایید یا رد شورای نگهبان قرار می گیرد، گفت: ممکن است نگهبان این مصوبه را تایید کند یا رد کند. شورا این مصوبه را نمی پذیرد و رد نمی کند.»

حقوق کارمندان با مبلغ باورنکردنی واریز می شود کارکنان باید منتظر فیش حقوقی با شماره جدید باشند.
یکی از اعضای فراکسیون کارگری در شورای اسلامی با اشاره به نابرابری صندوق های بازنشستگی گفت: بند الحاقی 2 ماده 29 قانون برنامه هفتم با عنوان تناسب دستمزد بازنشستگان تا 90 درصد دستمزد کارگران معادل تعیین شده است. ، مصوب شد، بر اساس این بند الحاقی دولت مکلف است ظرف 3 ماده در ابتدای برنامه هفتم این مهم را محقق کند.