سید محمد حسینی سمت جدیدی در دولت ریاست جمهوری گرفت

«ساسان ولی زاده» مشاور معاون پارلمانی رئیس جمهور در گفت و گو با خبرنگار دولت ایرنا، اعلام کرد: رئیس جمهور با توجه به سوابق دکتر حسینی در حوزه علمی و فرهنگی، دکتر حسینی را به عنوان مشاور فرهنگی و اجتماعی خود منصوب کرد. .

رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت از خدمات و تلاش های حسینی با توجه به استعفای حسینی از سمت نایب رئیس مجلس تقدیر کرد.

آیت الله رئیسی از حسینی به عنوان یک شخصیت علمی، فرهنگی و انقلابی یاد کرد و بر استفاده از تجربیات و توانایی های وی در دیگر سنگرهای حکومت مردمی تاکید کرد.

«سید محمد حسینی» در سال 1340 در رفسنجان به دنیا آمد و دکترای خود را در رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی به پایان رساند. وی از مرداد 1400 به عنوان معاون پارلمانی رئیس جمهور منصوب شده است و مسئولیت هایی به عنوان وزارت فرهنگ و رهبری در دولت دهم، معاونت علمی، تحقیقات و فناوری وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دولت نهم و نماینده دوره پنجم شورای اسلامی