شعار تند علیه یحیی و درویش در آزادی!

شعار تند علیه یحیی و درویش در آزادی!

در آخرین دقیقه بازی پرسپولیس و الدیل در حالی که بازی همچنان با نتیجه 2-1 ادامه دارد هواداران با صدای بلند علیه یحیی گل محمدی و رضا درویش شعار سر دادند.

این شعارها ابتدا درباره رضا درویش بود و در حالی که مدیرعامل پرسپولیس در محل ویژه حضور داشت، هواداران علیه مدیرعامل سرخ پوشان شعار دادند و خواستار استعفای او شدند.

اما در دقایق پایانی بازی برخی سکوها علیه یحیی گل محمدی شعار می دادند و با شعار “یحیی شرمنده پرسپولیس را رها کن” به شکلی عجیب و غیرمنتظره به او حمله کردند.

این در حالی است که گروهی از هواداران پرسپولیس هم معتقد بودند که نباید این شعار علیه یحیی سر داده شود.