شوک تحصیلی برای برخی دانش آموزان

شوک تحصیلی برای برخی دانش آموزان

کارت حضور و غیاب علاوه بر احراز هویت دانشجو می باشد. حاوی اطلاعاتی در مورد محل برگزاری آزمون است که به همین دلیل بسیاری از دانش آموزان نگران نداشتن کارت ورود به جلسه آزمون هستند.

با این حال، Prosveta گزارش داد که امتحانات کارشناسی ارشد دانش آموزان در روزهای یکشنبه و دوشنبه، 30 و 31 می، به تاخیر افتاد. امتحانات دانش آموزی به روزهای 27، 29 و 31 خرداد 1403 موکول شد.

شوک تحصیلی برای برخی دانش آموزان