عکس/ آسمان لرستان زیر سایه غبار


ساعت: 08:40
تاریخ انتشار: 1011/01/22
کد خبر: 1821111

هرم آباد در روزهای اخیر در شهرهای مختلف لرستان در سایه بوده است.

  ماجرای مسدود شدن صفحه یک کمدین ایرانی

دیدگاهتان را بنویسید