فاش شد/ درگیری ستاره پرسپولیس با این ستاره

فاش شد/ درگیری ستاره پرسپولیس با این ستاره

پرسپولیس در حالی موفق شد با یک گل نساجی را شکست دهد که بازیکنان دو تیم در چند صحنه با هم درگیر شدند. یکی از بازیکنان تعویضی نساجی در این دیدار امیرحسین مهجوری هافبک 21 ساله این تیم بود که به میدان رفت.

این بازیکن که سبک خاصی داشت و بسیار سخت بازی می کرد چندین ضربه به ستاره های پرسپولیس زد که عصبانیت پرسپولیسی ها را برانگیخت. هافبک جوان نساجی در یک صحنه خطای بدی را روی محمدمهدی احمدی، مدافع چپ پرسپولیس انجام داد که می توانست باعث مصدومیت شدید آن بازیکن شود.

در این صحنه فرشاد فرجی که یکی از بازیکنان خوب پرسپولیس در این بازی بود و البته اهل قائم شهری بود، دیوانه شد و به شدت به بازیکن نساجی اعتراض کرد. فرجی از اینکه هافبک جوان حریف بارها به هم تیمی هایش ضربه زده بود عصبانی بود و رو به بازیکن نساجی کرد: چند سالته که اینجور بازی ها را برای ما انجام می دهی!؟

لازم به ذکر است پس از این درگیری البته بازیکن نساجی بدون پاسخگویی به کار خود ادامه داد تا درگیری به همین جا ختم شد.