قتل شهردار منطقه 5 شیراز تایید شد/ معاون دادستان: در منزل متوفی درگیری رخ داد/ آثار جراحات ناشی از اصابت جسم تیز به بدن نیز وجود دارد.

قتل شهردار منطقه 5 شیراز تایید شد/ معاون دادستان: در منزل متوفی درگیری رخ داد/ آثار جراحات ناشی از اصابت جسم تیز به بدن نیز وجود دارد.
دره شوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور کیفری و جرایم امنیتی شیراز درباره خبر ترور شهردار منطقه 5 شیراز گفت: ساعت 14 و 35 دقیقه روز گذشته فرماندهی انتظامی استان فارس خبر پیدا شدن جسد مردی در یک آپارتمان را دریافت کرد. بلافاصله یک بازپرس ویژه قتل، یک تیم بازرسی صحنه جرم و یک تیم جنایی-عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

مهر: معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور کیفری و جرایم علیه امنیت شیراز جزئیات ترور شهردار منطقه 5 شیراز را تشریح کرد.

دره شوری معاون دادستان و سرپرست دادسرای ویژه امور جنایی و جرایم امنیتی شیراز درباره خبر ترور شهردار منطقه 5 شیراز گفت: ساعت 14 و 35 دقیقه روز گذشته فرماندهی انتظامی استان فارس خبر پیدا شدن جسد مردی در یک آپارتمان را دریافت کرد. بلافاصله یک بازپرس ویژه قتل، یک تیم بازرسی صحنه جرم و یک تیم جنایی-عملیاتی به محل حادثه اعزام شدند.

وی همچنین گفت: طبق بررسی های اولیه در منزل شخصی متوفی درگیری رخ داده است. آثار جراحات ناشی از برخورد یک جسم احتمالاً تیز به بدن نیز قابل مشاهده است. بنابراین ما وجود جنایت و قتل عمد را تایید می کنیم.