قطعی اینترنت موبایل در ایران; دلیل ش چیه؟

قطعی اینترنت موبایل در ایران;  دلیل ش چیه؟
رئیس دولت سیزدهم گفت: وقتی به آنها گفتم گفتند از نظر علمی و فناوری مشکل به سرعت حل می شود. این وعده عملی است. مردم کار خود را سریعتر انجام می دهند. حتی گیمری که بازی می کند لازم نیست نگران سرعت خود در حین بازی باشد.”