قلع و قمع ۲۵ بنای غیرمجاز در اراضی کشاورزی شهرستان قزوین

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین خبر داد:

رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: 25 فقره ساختمان غیرمجاز در اراضی کشاورزی این شهرستان گزارش شد.

به گزارش خبرگزاری موج قزوین

مجتبی حسنی رئیس جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: با تخریب و تخریب این بناهای غیرمجاز 57 هزار متر مربع از اراضی کشاورزی روستای شفیع آباد مرکز شهرستان آزاد و به چرخه تولید بازگشت. .

وی بیان کرد: این عملیات به منظور جلوگیری از تغییر هدف بی رویه و تحقق تبصره 2 ماده 10 قانون حفاظت از کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها انجام شد.

حسنی یادآور شد: این ساخت و سازهای غیرمجاز شامل احداث ساختمان، محوطه سازی و رنگ آمیزی دیوارها است که با حضور نماینده دادستان، اداره حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین، نیروی انتظامی و عوامل شهرداری انجام شد.آیا این خبر مفید بود؟