قیمت پرمصرف ترین مواد غذایی ایرانیان به یکباره دو برابر شده است

قیمت پرمصرف ترین مواد غذایی ایرانیان به یکباره دو برابر شده است

خبرگزاری مهر از افزایش دوبرابری قیمت پیاز نسبت به اسفند سال گذشته خبر داد.

* قیمت پیاز از اواخر فروردین ماه افزایش یافت و در این هفته از حدود 20 هزار تومان در هر کیلوگرم در اسفند سال گذشته به 30 تا 40 هزار تومان (بسته به کیفیت آن) رسید.

قیمت پرمصرف ترین مواد غذایی ایرانیان به یکباره دو برابر شده است

رئیس سابق اتحادیه باربری:

* کاهش کشت پیاز در کشورهای تولیدکننده مانند هند و پاکستان دلیل اصلی این قیمت عجیب و گران است.

* این کشورها صادرات خود به کشورهای حاشیه خلیج فارس را متوقف کردند اما ایران به صادرات خود ادامه داد.

* در صورت تداوم شرایط فعلی قطعا تا چند ماه آینده باید منتظر قیمت این محصول غذایی پرمصرف باشید.