لحظه کتک خوردن دختری در پارک فدک

لحظه کتک خوردن دختری در پارک فدک

ضرب و شتم دختری در پارک فدک بروجرد توجه کاربران فضای مجازی را به خود جلب کرد که فیلم آن را در ادامه مشاهده می کنید.

ماجرای 24 فیلم در شبکه های اجتماعی منتشر شد که با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران این شبکه مواجه شد و برخی از آن ها مدعی شدند این ضرب و شتم از سوی یکی از کارمندان حجاب نبوده، بلکه موضوع خانوادگی مادر و فرزندی است که به داخل خانه کشیده شده اند. پارک.