ماجرای مجاهد هادیراوی که توسط بلاژویچ ضربه خورد

مجاهد هادیراوی یکی از بازیکنانی بود که بلاژویچ به وی علاقه خاصی داشت. این حادثه بر کسی پوشیده نیست. خدیراوی خبر درگذشت سرمربی سابق خود را نشنیده بود. وقتی فهمید چند ثانیه سکوت کرد و بعد گفت: پدرم رفته. همه چیز از Da zaza na Blaž، همه چیز در مورد خاطرات است. من واقعاً مثل پسرش بودم و او هم مثل پدرم. حتی بچه های تیم ملی هم این را گفتند. من سال ها پیش پدرم را از دست دادم و اکنون ناپدری ام نیز رفته است. سخت است و من واقعا شوکه شدم.”

مجاهد با بیان اینکه می دانستم بلاج بیمار است، ادامه داد: مدت ها بود که با او صحبت نکرده بودم، اما می دانستم که بیمار است. همیشه در ته ذهنم به یادش بودم. بلاز برای زندگی من خیلی خوب بود. من واقعاً او را دوست داشتم و برای او احترام زیادی قائل بودم.”

دیدگاهتان را بنویسید