محتوای عجیب بنر شهرداری در خیابان های تهران

یکی از کاربران در توییتر خود عکسی از بنری در خیابان های تهران منتشر کرد. محتوای این بنر جلب توجه کرد.