محمد محبر; اولین حامی ریاست جمهوری در تاریخ ایران / سمتی خارج از مدیر اجرایی یا رئیس جمهور مستقر

محمد محبر;  اولین حامی ریاست جمهوری در تاریخ ایران / سمتی خارج از مدیر اجرایی یا رئیس جمهور مستقر

اگرچه عبارت «ضامن ریاست جمهوری» در اصل 131 یافت نمی شود، اما از آنجایی که معاون اول رئیس جمهور دیگر موضوعیت ندارد و ایشان مسئولیت جدیدی را بر عهده گرفته اند و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری را با تأیید رهبری بر عهده گرفته اند. ضامن مناسب ریاست جمهوری

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، پس از تصادف بالگرد حامل رئیس جمهور و همراهانش که منجر به شهادت سیدابراهیم رئیسی شد، حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه، امام جمعه تبریز و استاندار آذربایجان شرقی و خدمه هواپيمايي، طبق قانون اساسي بر عهده دولت است و در واقع تا انتخاب رئيس جمهور جديد بر عهده معاون اول رئيس جمهور محمد محبر دزفولي است.

به گزارش عصر ایران، اگرچه تلویزیون در یک برنامه خبری از عنوان «رئیس مجریه» و روزنامه شهرداری تهران نیز از عنوان «مدیر اجرایی» استفاده می کند، اما از امروز تا انتخاب رئیس جمهور جدید، آقای محبر می تواند او به عنوان ضامن ریاست جمهوری شناخته شد. سمتی فراتر از رئیس اجرایی یا رئیس جمهور مستقر، به ویژه اینکه او طبیعتاً باید از برخی رهبران خارجی که برای شرکت در مراسم تشییع به تهران سفر می کنند استقبال کند و از نظر پروتکل باید همکار آنها باشد، حتی اگر موقتی است

در اصل 131 قانون اساسی آمده است: «در صورت فوت، عزل، استعفا، غیبت یا بیماری بیش از دو ماه رئیس‌جمهور و یا در صورت انقضای مدت مسئولیت رئیس‌جمهور و رئیس‌جمهور جدید. هنوز به دلیل موانع یا موارد مشابه دیگر انتخاب نشده است، معاون – رئیس جمهور اولاً رئیس جمهور با موافقت رهبری و شورایی متشکل از رئیس مجلس، رئیس قوه قضائیه و قوه قضائیه اختیارات و مسئولیت های خود را بر عهده می گیرد. معاون اول رئیس جمهور موظف است حداکثر ظرف مدت پنجاه روز انتخابات رئیس جمهور جدید را سازماندهی کند. در صورت فوت معاون اول یا مشکلات دیگری که مانع از انجام وظایف وی شود و رئیس جمهور معاون اول نداشته باشد شخص دیگری را به جای وی تعیین می کند.

اگرچه در این اصل عبارت «ضامن ریاست جمهوری» نیامده است، اما از آنجایی که معاون اول رئیس جمهور دیگر موضوعیت ندارد و او مسئولیت های جدیدی را بر عهده گرفته و اختیارات و مسئولیت های ریاست جمهوری را بر عهده گرفته است، عباراتی مانند مدیر اجرایی یا رئیس سازمان ریاست جمهوری نادرست و اندکی ناکافی است، زیرا پس از بازنگری قانون اساسی، رئیس جمهور هم رئیس جمهور است که به معنای بالاترین مقام بعد از رهبری است و هم نخست وزیر است که به معنای رئیس دولت است و تنها نیست. رئیس قوه مجریه

در قانون اساسی 1958 و قبل از بازنگری، عنوان معاون اول ذکر نشده و فقط شورای موقت ریاست جمهوری ذکر شده است. اصل 131 فعلی تفویض اختیارات به معاون اول رئیس جمهور و تشکیل شورای موقت ریاست جمهوری را ذکر کرده است، اما کار شورای موقت فقط آماده سازی انتقال قدرت و برگزاری انتخابات جدید و مسئولیت ها و اختیارات این شورا است. رئیس جمهور فقید در کنار معاون اول رئیس جمهور سابق هستند. این جنبه با قانون اساسی 58 که شورای موقت به جای رئیس جمهور تشکیل می شود و حتی در یک مورد نخست وزیر (مرحوم مهدوی کنی) را به جای رئیس جمهور (شهید رجایی) به مجلس معرفی کرد، کاملاً متفاوت است. اصلاحات سال 1968 اما اختیارات شوراها را کوچکتر و متمرکزتر کرد و همین امر زمانی رخ داد که اختیارات شورای موقت ریاست جمهوری به معاون اول رئیس جمهور واگذار شد. بنابراین محمد محبر دزفولی اکنون حامی ریاست جمهوری ایران و در واقع اولین اسپانسر ریاست جمهوری در تاریخ ایران است.