محمود فکری در اعتراض به داوری اشکان خورشیدی نشست خبری را تحریم کرد

محمود فکری بازیکن سابق استقلال و سرمربی هوادار به دلیل اعتراض به تصمیم اشکان سهری، داور دیدار پرسپولیس و هوادار در نشست خبری حاضر نشد.