مدیرعامل پرسپولیس محروم شد

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس با تصمیم کمیسیون اخلاقی فدراسیون فوتبال برکنار شد.

به گزارش خبرگزاری موج


به قول جنجالی رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس، کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال وی حکم خود را در خصوص صحبت های مدیرعامل به شرح زیر اعلام کرد:

با توجه به درخواست رسیدگی دادگاه و با عنایت به محتوای پرونده، مستندات، مستندات و گزارشات واصله علیه آقای رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس مبنی بر شئونات اخلاقی ایشان، نظر به اینکه این نوع رفتار تخلف آشکار از اخلاق تلقی می شود. قوانین و مقرراتی که کاملاً بوده و حیثیت فوتبال کشور لطمه خواهد خورد و صدور حکم قطعی علیه وی مستلزم تکمیل تحقیقات مقدماتی است لذا با توجه به اهمیت موضوع به استناد مواد 23 و در ماده 65 کمیسیون آئین نامه اخلاق، دستور موقت ممنوعیت فعالیت های مشخص شده در عرصه فوتبال صادر شد، بنابراین ممنوعیت کلیه فعالیت های فوتبالی به مدت 20 روز تا تصمیم گیری نهایی اعلام می شود.

رأی صادره ظرف یک هفته از تاریخ آگهی قابل تجدیدنظر در کمیته تجدیدنظر است.آیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها