میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده/ دولت با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است؟

میزان افزایش حقوق بازنشستگان در سال آینده/ دولت با افزایش حقوق بازنشستگان مخالف است؟

مقاومت دولت در برابر افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در برنامه هفتم در لایحه بودجه سال آینده قابل مشاهده است; چرا که طبق برنامه هفتم توسعه دولت باید حقوق بازنشستگان را 40 درصد در سال آینده افزایش دهد اما در لایحه بودجه رقم 20 درصد را نشان می دهد.

به گفته محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم، امسال اولین آزمون پایبندی دولت به اجرای برنامه هفتم توسعه است.

به گزارش خبرآنلاین، وی خاطرنشان کرد؛ دولت در لایحه قانون 1403 افزایش 20 درصدی حقوق بازنشستگان را پیشنهاد کرد که با برنامه هفتم توسعه مغایرت دارد.

سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس توضیح داد؛ دولت در سال اول برنامه هفتم توسعه به 40 متعهد شد

برنامه هفتم توسعه، برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال 1403 تا پایان سال 1407 اجرا می شود.