نتیجه اعتماد ساپینتو به استقلالی: دعوت به تیم ملی

نتیجه اعتماد ساپینتو به استقلالی: دعوت به تیم ملی

گفت مهری هافبک سابق استقلال در مقاطع مختلف به اردوی تیم ملی دعوت شده و در هر دو نوبت تحت تاثیر دراکش در ترکیب قرار گرفته است. ریکاردو ساپینتو بوده است، این بازیکن با هدایت سرمربی سابق استقلال، تیم ملی را برعهده خواهد داشت.

سعید مهری در زمان حضور امیر کالا نویی و اولین لیستش برای حضور در مسابقات کفا مورد اعتماد سرمربی تیم ملی قرار گرفت. ترکیب استقلال و اعتماد خاصی که ساپینتو به او داشت توانست در تیم ملی ظاهر شود.

او مدت زیادی از تیم ملی دور بود و به دلیل شرایط عجیبی که در استقلال پیدا کرد، فرصت پوشیدن پیراهن تیم ملی و حتی شرکت در اردوهای تیم ملی را از دست داد اما به لیگ قبرس منتقل شد. در اواسط فصل رقابتی موفق شد در پایان فصل با این تیم به عنوان قهرمانی دست یابد.

سعید مهری بار دیگر تحت تاثیر قرار گرفتن در ترکیب ریکاردو ساپینتو توانست عملکرد قابل توجهی از خود به نمایش بگذارد و نظر امیر گاله نویی را برای حضور مجدد در تیم ملی به خود جلب کند و از این پس خود را برای رویارویی با هنگ کنگ و ازبکستان آماده کند. بازیکنان تیم ملی