هواداران پرسپولیس باید منتظر این قاب رویایی باشند

حضور بغداد بونجاح در سال های اخیر مقابل تیم های ایرانی همیشه پررنگ بوده و همیشه زهر خود را به درب نمایندگان ایران در آسیا می ریزد.

هواداران پرسپولیس باید منتظر این قاب رویایی باشند

حالا پس از سال ها تقابل کلاسیک پرسپولیس و السعد در آسیا و با توجه به حضور دو بازیکن سابق این تیم قطری در ترکیب، هواداران این تیم خواهان حضور مهاجم الجزایری برای شروع فصل آینده در این تیم هستند. رویایی ترین راه ممکن .

هواداران پرسپولیس باید منتظر این قاب رویایی باشند