واریز حقوق، عیدی و هدیه روز زن برای بازنشستگان و بازنشستگان

واریز حقوق، عیدی و هدیه روز زن برای بازنشستگان و بازنشستگان

با تصمیم هیات مدیره صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت، رئیس منطقه ۲ صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منصوب و حقوق و مقرری بازنشستگان پرداخت شد.

بدین ترتیب «ابراهیم منصورنژاد» به عنوان رئیس منطقه 2 صندوق های بازنشستگی صنعت نفت منصوب شد.

همچنین صندوق بازنشستگی کارکنان نفت اعلام کرد که «مستمری بهمن ماه» مستمری بگیران صنعت نفت به همراه مبلغ عیدی به مستمری بگیران پرداخت شده است.
مبالغی از یازدهمین پرداخت مستمری و احکام سال 1401 امروز پنجشنبه (20 باخمن) به حساب مستمری بگیران و بازماندگان صنعت نفت واریز شد.

در این دور واریز مبلغ عیدی پایان سال نیز پرداخت شد. مبلغ عیدی شامل یک میلیون و 800 هزار تومان به اضافه مبالغ 500 و 200 هزار تومانی برای همسر و هر فرزند تحت تکفل است.

به همین مناسبت مبلغ 500 هزار و 600 تومان به عنوان هدیه روز زن برای بازنشستگان عزیز واریز شد.

  خبر مهم از دیدار پرسپولیس و سپاهان

دیدگاهتان را بنویسید