واکنش آمریکا به اتهامات نیلوفر حمیدی و الهه محمدی: اتهام همکاری این دو خبرنگار با واشنگتن صحت ندارد.

واکنش آمریکا به اتهامات نیلوفر حمیدی و الهه محمدی: اتهام همکاری این دو خبرنگار با واشنگتن صحت ندارد.

متیو میلر، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اتهام همکاری با واشنگتن درباره نیلوفر حمیدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی دستگیر شده در آغاز ناآرامی‌ها در ایران، گفت: این تعقیب را تکذیب کرد و گفت: در مورد این موضوع خاص این ادعاها را رد می کنیم. واضح است که آنها درست نیستند.”

ایرنا: متیو میلر، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا، دستگیری ها در ایران را «خودسرانه» و دادگاه ها را «جعلی» خواند.

متیو میلر، سخنگوی جدید وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه به وقت محلی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اتهام همکاری با واشنگتن درباره نیلوفر حمیدی و الهه محمدی، دو روزنامه‌نگار ایرانی دستگیر شده در آغاز ناآرامی‌ها در ایران، گفت: این تعقیب را تکذیب کرد و گفت: در مورد این موضوع خاص این ادعاها را رد می کنیم. واضح است که آنها درست نیستند.”

این مقام وزارت امور خارجه آمریکا در ادامه ادعاهای خود افزود: باید توجه داشته باشم که در جریان اعتراضات، مقامات ایرانی بارها حقوق شهروندی ایرانیان را زیر پا گذاشته و آنها را به دلیل آزادی اولیه انسانی مجازات کردند. این نه تنها شامل اعضای جامعه ایرانی می شود که برای اعتراض به خیابان ها آمده اند، بلکه خبرنگاران این کشور را نیز شامل می شود.

میلر همچنین مدعی شد: «محاکمه‌های ساختگی و اعدام‌ها از جمله تلاش‌های اصلی رژیم ایران برای سرکوب هر نوع اپوزیسیون است».

سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا ادامه داد: باز هم همانطور که در موارد دیگر درخواست کرده‌ایم، از مقامات ایرانی می‌خواهیم که دست از دستگیری‌های خودسرانه و محاکمه‌های ساختگی بردارند و از سلب آزادی‌های اولیه مردم ایران که شایسته آن هستند، دست بردارند.

این مقام وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به سوال این خبرنگار مبنی بر افزایش اعدام ها در ایران اظهار داشت: باید بگویم که ما نگران استفاده حکومت ایران از اعدام پس از محاکمه ساختگی هستیم.

دیدگاهتان را بنویسید