پایان فصل برای مهاجم اجیر شده پرسپولیس

عبدی با مصدومیت مینسکی دست و پنجه نرم می کند و نمی تواند تمرین کند و به همین دلیل در چهار بازی باقیمانده این فصل بازی نخواهد کرد.

پایان فصل برای مهاجم اجیر شده پرسپولیس

کادر پزشکی تراکتورسازی تا 48 ساعت آینده درباره این مهاجم تصمیم گیری خواهد کرد.

مهم این است که او به صورت قرضی در تراکتورسازی حضور دارد و به نوعی کارش با این تیم تمام شده است.

مصدومیت او درد قدیمی این مهاجم است و باید ببینیم چه اتفاقی برای او می افتد.