پیشنهاد جدید ورزشگاه؛ آزادی کی آماده می شود؟

کاربر عرفان توییت کرد: دو سال پیش ضلع غربی ورزشگاه آزادی را ویران کردید و نتوانستید (شاید نخواستید) آن را درست کنید.

آیا می خواهید در جنوب تهران ورزشگاه 120 هزار نفری بسازید؟

آیا می خواهید هاست بین المللی دریافت کنید؟

شما حتی پیشنهادی برای راه اندازی نانوایی یا خواربار فروشی ندارید!

پیشنهاد جدید ورزشگاه؛  آزادی کی آماده می شود؟

کاربر Mr. وگی نیز اینگونه واکنش نشان داد: وضعیت نیوکمپ که در عرض چند ماه کاملاً ویران شد و 2 طبقه کاملاً بازسازی شد را می بینید… چیزی نگفتم که بگویم روند بازسازی یکی از 4 ضلع ورزشگاه آزادی خیلی دیرتر – اوایل شروع شد. اما هنوز تحویل داده نشده است… ..!!!

پیشنهاد جدید ورزشگاه؛  آزادی کی آماده می شود؟