چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتند

چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتند

هنرمندان نیز مانند سایر سلبریتی ها در صفحات مجازی خود به شهادت رئیس جمهور و هیئت همراه در حادثه سقوط بالگرد در ورزگان واکنش نشان دادند.

چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتندداستان آزیتا رها شده است
چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتندداستان احمد ایراندوست
چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتندداستان حامد سلطانی
چهار بازیگری که از شهادت رئیسی روایتی نوشتندداستان محیا دگانی