ژست احمقانه دون کارلوتو در جشن قهرمانی رئال

شب گذشته وقتی از کارلتو پرسیده شد که آیا رئال در جشن لیگ قهرمانان امسال هم همین حرکت را تکرار می کند، او پاسخ مثبت داد.

سرمربی ایتالیایی امروز به عهد خود عمل کرد و در جشن قهرمانی لالیگا در اتوبوسی که به سمت میدان سیبلس حرکت می کرد سیگاری روشن کرد. در کنار او این بار کاماوینگا و داوید آلابا ستاره های برزیلی رئال حضور داشتند:

ژست احمقانه دون کارلوتو در جشن قهرمانی رئال