ژست قابل توجه حسن یزدانی در دیدار با رئیسی

ابراهیم رئیسی برای دور دوم سفرهای استان صبح امروز به ساری سفر کرد و در فرودگاه با استقبال حسن یزدانی روی آسفالت رفت.