کانال انگلیسی: فکر نمی کردیم ایران برگردد

گروه: فیلم و صداساعت: 15:19
تاریخ انتشار: 09/05/1401
کد خبر: 1913809

اسکای اسپورت پس از برد ایران: تیم ایران مدام حمله می کرد و مستحق این برد بود. این تیمی نبود که مقابل انگلیس بازی کرد. فکر نمی کردیم ایران بعد از بازی با انگلیس به چنین نتیجه ای دست پیدا کند.

1401 شنبه 14 آذر | ساعت: 15:19

  مقام معظم رهبری آگاه و مسلط به اوضاع هستند/ دلایل مذهبی دلیل احیای شیعیان است

دیدگاهتان را بنویسید