کمپین افزایش حقوق بازنشستگان راه اندازی شده است

کمپین افزایش حقوق بازنشستگان راه اندازی شده است

متن این کمپین به این شرح است: با توجه به دو ماه گذشته و شرایط کنونی کشور و همچنین وضعیت کارگران بازنشسته VET که کارگر و مدافع تولید کشور هستند و لزوم تکریم این امر. اقشار آسیب پذیر انواع مشاغل در خدمت جامعه و صنعت ضرورت توجه ویژه به تسریع در تصویب و تصویب نهایی افزایش مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی به منظور تسهیل معیشت حدود یک ششم مردم شریف ایران ضروری است. .

بر اساس قانون تامین اجتماعی و شورای عالی کار، افزایش حقوق این قشر کارگری در اردیبهشت ماه به تصویب هیات مدیره سازمان و توسط وزیر کار و رفاه اجتماعی برای تصویب و اجرا به هیات دولت ارائه شد. 27، اما هنوز تایید نشده است. بازنشسته با توجه به اینکه این افزایش بار مالی برای دولت ندارد و تامین مالی آن از سوی تامین اجتماعی تامین می شود (در حالی که بار تورمی این افزایش بر تورم کل کشور زیر یک درصد است)، خواستار اقدامات لازم در قرارداد هستیم. در اسرع وقت. جلوتر کار کن

  موضوع ممنوعیت واردات خودروهای ایرانی به سوریه چیست؟

دیدگاهتان را بنویسید