15 راهکار سید محمد خاتمی راه گشت؟

15 راهکار سید محمد خاتمی راه گشت؟

با ادغام زیانبار هیأت های حاکمه که با بی اعتبار کردن ابتدایی ترین حقوق مردم به وجود آمده است. انتخابات و با وعده های عجیبی که به مردم داده شد، نه تنها وضعیت کشور به ویژه وضعیت اقتصادی بهتر نمی شود، بلکه روز به روز اوضاع بدتر می شود.

روزنامه اعتماد در یادداشتی به چالش های امروز کشور پرداخت و نوشت؛

دعوت گروسی و امضای قرارداد با عربستان سعودی بنای بسیاری از تئوری های ساخته شده در طول سال ها را به لرزه درآورد. آنچه را که دلسوزان و صاحب نظران و مصلحان کشور مطرح کرده و نسبت به انحرافات و خطاهای حکومت در شیوه حکومت داری طی سالیان متمادی هشدار داده بودند، به خوبی نشان داده شد که چقدر درست و مؤثر است. چرا که نمونه عینی او در شرایط سخت اقتصادی و ارزی کشور که در ماه های اخیر اتفاق افتاد دیده شد.

با ادغام زیانبار هیأت های حاکمه که با بی اعتبار کردن ابتدایی ترین حقوق مردم به وجود آمده است. انتخابات و با وعده های عجیبی که به مردم داده شد، نه تنها وضعیت کشور به ویژه وضعیت اقتصادی بهتر نشد، بلکه روز به روز اوضاع بدتر شد و اخیراً فاجعه انفجار ارز هر روز اتفاق افتاد. روز در کشور و مسئولان کشوری تمام توان مدیریتی، کارشناسی، امنیتی، روانی و تبلیغاتی خود را برای توقف و کاهش بحران بسیج کردند. اما نه تنها این اتفاق نیفتاد، بلکه نتیجه معکوس داشت.

اما دو گام کوتاه و آزمایشی فوق که سال‌ها علیه آن شعار داده شده و نظریه‌پردازی شده است، ممکن است روند رو به رشد سقوط ارز را متوقف کند.

  عمده مشکلات اجتماعی ناشی از عدم مهارت اشتغال جوانان/ مجلس می تواند برای رفع موانع مهارت آموزی و اشتغال گام های موثری بردارد.

اکنون بر عهده مسئولین کشور است که تصور کنند اگر این روند سازنده در تمامی روابط خارجی و حوزه های مختلف آن به صورت اصولی و راهبردی ادامه یابد چه آثار مثبت دیگری به همراه خواهد داشت و مهمتر و ضروری تر از آن در روابط و تعاملات داخلی تصور شود. حکومت داری با مردم و اقشار مختلف جامعه با وجود برخی راهبردها و سیاست ها و برنامه های نادرست و انحرافی، تضعیف اعتماد و تضعیف زنان باید بازنگری شود و روندی سازنده و باز در پیش گرفته شود و چه دلسوزان، اندیشمندان و مصلحان و اقشار مختلف. مردمی که پیوسته توصیه می کنند، وقتی شیوه درست و مؤثر حکومت مطرح و اعمال شود، چه نتایج بزرگ، فوری و مبارکی در پی خواهد داشت.

اگر کسانی که امروز فاجعه انفجار 50-60 هزار تومانی را که چند هزار تومان کاهش یافته و روند آن متوقف شده را به عنوان یک دستاورد بزرگ در تیتر اخبار صدا و سیما و رسانه های حکومتی معرفی می کنند، باید حتما این کار را انجام دهند. ببینند که این پیروزی و دستاورد اولیه هرگز حاصل اندیشه، رویکرد، سیاست، توانمندی و هنرمندی خودشان نبوده، بلکه حاصل بازنگری اولیه رویکردهای نادرست و انحرافی بوده است و خواهند فهمید که این بازنگری و تغییر رویه از دو مرحله اول، با همان توصیه ها و راهکارهای ارائه شده از سوی کسانی که مدام با اتهامات ناجوانمردانه و پیگیر غرب گرایی، تعصب، فتنه گری، کوته فکری و امثال آن مواجه هستند، همخوانی دارد.

اگر مسئولین کشور چشم خود را بر آسیب ها و رنج ها و مصائبی که بر اثر برخی رویکردها و سیاست های نادرست خود بر کشور و ملت وارد شده است ببندند باید به خود بلرزند و به عواقب وخیم دنیوی و اخروی آن پی ببرند. از این همه رنج و آسیبی که مردم به بار آورده اند باید بترسند و راه درست را در پیش گیرند و در همه عرصه ها و عرصه ها ادامه دهند و مراقب تندروهای جاهل و نادان باشند تا همین کار کوچک را با اقدامات خطرناک خود از بین نبرند. .

  آموزش و پرورش نیز مدارس را رتبه بندی می کند

ریشه‌ها و ریشه‌های مشکلات و بحران‌های عظیم کشور و راه‌حل‌های آن مشخص است و بارها توسط نیروهای دلسوز و آگاه مطرح و استناد شده است. آخرین و آموزنده ترین مورد را نیز در پانزده تصمیم یکی از صادق ترین و دلسوزترین شخصیت های عمومی کشور، سید محمد خاتمی می توان یافت. مردی که تجربه حکومت داری او نشان داده است که چگونه ایران و ایرانی می توانند مسیر توسعه و پیشرفت را طی کنند و با کمترین بحران ها و مصائب از نعمت زندگی عزتمندانه برخوردار شوند و سرافراز و افتخارآمیز در منطقه و جهان بدرخشند.

دیدگاهتان را بنویسید