24 ساعت سرنوشت ساز در انتظار برونکو و پرسپولیس است

بر این اساس مقرر شد محمد دلبری از اعضای هیئت مدیره این باشگاه در سفر به امارات و اردوی تیم ملی عمان با برانکو ایوانکوویچ دیداری داشته باشد و مذاکرات اولیه در این خصوص انجام شود. .

دلبری در گفتگو با خبرنگار ما درباره این موضوع توضیح می دهد: دو جلسه با آقای برانکو ایوانکوویچ در امارات داشتیم. بحث های خوبی انجام شد و همان طور که آقای درویش هم اشاره کردند همه چیز را منوط به بحث با خانواده اش کردند و البته برخلاف بحث ها و شایعات، بحث مالی مطرح نشد.

24 ساعت سرنوشت ساز در انتظار برونکو و پرسپولیس است

عضو هیئت مدیره پرسپولیس با اشاره به دو دیداری که با برانکو ایوانکوویچ داشتند، گفت: ما به او پیشنهاد همکاری یک فصل و نیم را دادیم و حتی گفتیم برای قرارداد دو فصل و نیم مشکلی نداریم. صحبت های خوبی شد و البته گفتند که ما بحث مالی نداریم و مشکلی نخواهیم داشت. از مبلغ قرارداد و شایعاتی که این روزها شاهد آن هستیم خبری نبود.

دلبری مدعی است که برانکو ایوانکوویچ تا 24 ساعت آینده در گفت و گو با خانواده خود پاسخ نهایی خود را به پیشنهاد پرسپولیس به این باشگاه اعلام می کند: همانطور که گفتم در پایان جلسه دوم اعلام کرد که پس از صحبت با خانواده، او پاسخ نهایی را می دهد و به ما این امکان را می دهد که روند مذاکرات را به این شکل دنبال کنیم. بنابراین بحث ما در مورد قرارداد یک سال و نیم بود که شرایط قرارداد دو فصل و نیم را نیز داشت و بحث مالی هم در کار نبود.