Cop Cars یک روز جدید بازگشته است

Cop Cars یک روز جدید بازگشته است

سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر می گوید: در مورد گشت ارشاد روش های جدیدتری در حال تغییر است اما اگر فردی در شرایط نامناسب وارد خیابان شود چه کسی باید آنها را تحویل بگیرد؟! بالاخره گروهی باید بیایند و با چنین شخصی برخورد کنند. در این مناطق وجود چنین ماشین هایی در سطح شهر ضروری است. علی محمدی سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر در رابطه با بحث حجاب گفت: کنترل وضعیت عمومی کشور در بحث عفاف و حجاب مربوط به دیروز و امروز نیست و چندین سال انجام می شود. یکی از ارگان هایی که وظیفه رسیدگی به این موضوع را بر عهده دارد «امکان» است که در روزهای اخیر با کمک وزارت حریم خصوصی و اتاق بازرگانی ایران با مجموعه هایی مانند «اوپال» سروکار داشتیم. و سایر مراکز تجاری

وی افزود: این یکی از مصوبات ستاد عفاف و حجاب کشور با مسئولیت وزارت کشور است و درخواست می شود با همکاری سه یگان انتظامی، اماکن و وزارت عفاف و سازمان در این حوزه ساماندهی شود. اتاق اصناف ایران. علی محمدی در تشریح مرحله برنامه های مجلس که شامل محرومیت های اجتماعی نیز می شود، گفت: نمایندگان نیز مانند ما دغدغه مند هستند و در حال انجام طرح هایی برای تعیین معافیت ها و مجازات های تخلف از قوانین هستند. این طرح ها باید بازدارنده باشند و بتوانند با روش های جدیدتر وارد معضل حجاب شوند.

وی ادامه داد: برای تصمیم گیری در مورد احکام حجاب، موضوع آموزش و پرورش به ستاد واگذار می شود. آموزش عفاف و حجاب و بحث فلسفی آن و فرهنگ سازی در حوزه عفاف و حجاب بزرگ ترین دغدغه امروز ماست، البته درخواست های مردم برای مقابله با بی حجابی را هم در نظر می گیریم. سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر گفت: در حال حاضر به نظر ما گشت ارشادی لازم نیست، به نظرم آموزش حرف اول را می زند. مشکلی که در دوره های گذشته وجود داشت این بود که نیروی انتظامی به عنوان آخرین یگانی که وظیفه دارد وارد بحث حجاب شد، در حال حاضر راه حل این است که 32 سازمان در حوزه عفاف و حجاب با هم همکاری کنند تا این کار را انجام دهند. کار کردن علی محمدی تاکید کرد: اخیرا خودروهای گشت ارشاد را در سطح شهر ندیده ام اما پلیس در این زمینه فعال است. سوپروایزر 1 بحث افشای حجاب در خودرو بود که در ادامه می آید، سوپروایزر 2 بحث مکان های تجاری است که اجرا می شود، ناظر 3 بحث جاده ها و فضای عمومی و ناظر 4 فضای مجازی است. و ادامه داد: در خصوص گشت جهتی روش های جدیدتری در حال جایگزینی است اما اگر فردی با شرایط نامناسب وارد خیابان شود چه کسی او را تحویل می گیرد؟! بالاخره گروهی باید بیایند و با چنین شخصی برخورد کنند. در این مناطق وجود چنین ماشین هایی در سطح شهر ضروری است. برخی به دنبال چیزی فراتر از رفع حجاب یا رفع حجاب هستند، باید بدانیم که حجاب قانون کشور است. باید با بی قانونی برخورد کرد و تصمیم گرفت. سخنگوی امر به معروف و نهی یا منکر درباره آخرین طرح مجلس برای توقیف کارت ملی افراد بی حجاب گفت: در این طرح کارت ملی در سامانه مسدود می شود و خدماتی داده نمی شود. به شخص به مدت یک ماه

امروز در فرودگاه ها می بینیم که وقتی خانمی بدون حجاب از گیت عبور می کند به او بلیت می دهند، این طرح هم مثل این است. ثبت نام کارت ملی پس از سه بار یادآوری صورت می گیرد. این طرح مجلس است و امروز در کارگروه های تخصصی روی آن کار می شود. پیش از این فرمانده نیروی انتظامی در طرح ناظر 1 در خودروها از کاهش 81 درصدی کشف حجاب در خودروها با پیامک خبر داده بود. بعد از پیامک سوم ماشین متوقف می شود.

دیدگاهتان را بنویسید