آزمون اختصاصی تربیت معلم با یک ویژگی تازه برگزار می‌شود

وی تصریح کرد: اگر معلم خوب داشته باشیم اگر هیچ چیز دیگری نداشته باشیم می توان این را جبران کرد اما اگر همه چیز داشته باشیم و معلم خوب نداشته باشیم موفقیت حاصل نمی شود. از صفی به عنوان معلمی یاد می شود که می تواند در مقابل چشمان ما نمونه باشد.

وزیر تحصیلات وی گفت: شهید رجایی در مورد آموزش و پرورش جمله ای دارد که یک راهبرد اساسی است. این شهید می گوید وزارت آموزش و پرورش یعنی وزارت تربیت و پشتیبانی معلم.

وی افزود: اگر وزیری حرف معلمان را به گوش دیگران برد انگار وزیر خوبی نیست در حالی که به فرموده رهبر معظم انقلاب معلم الماس عشق ماست.

وی با بیان اینکه برخی از ایده هایی که این روزها اجرا می شود و آرزوهای ما ریشه در این ایده ها دارد، خاطرنشان کرد: سال آینده آزمون تربیت معلم ویژه با کنکور سراسری را برگزار خواهیم کرد. درسی با عنوان “هوش و استعداد معلم” یکی از مطالب این آزمون است که ما آن را به عنوان منبع معرفی نمی کنیم، زیرا می خواهیم فردی که ذات، علاقه، عشق و خلق و خوی معلمی را دارد کشف شود. به تنهایی. با خواندن چند کتاب و تست زدن نمی شود.

وزیر آموزش و پرورش گفت: امیدوارم از کسانی که از زندگیشان درس گرفته اند یاد بگیریم. شاید هر سال چند نفر به حکم الهی بمیرند اما ما برای چند نفر اینطور جمع می شویم.