اجتماع طلاب و حوزویان در بزرگداشت شهدای خدمت در مدرسه علمیه فیضیه قم