اجرای ۱۰۰ درصدی ۱۰ مصوبه آب منطقه‌ای مازندران در سفر رئیس جمهور

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران اعلام کرد؛

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران از اجرای 100 درصدی 10 تعهد شرکت آب منطقه ای مازندران در اولین سفر رئیس جمهور به این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مازندران موج

حیدر داودیان اظهار داشت: در اولین سفر رئیس جمهور به مازندران 13 مصوبه برای این شرکت بررسی شد و با حمایت دولت و پیگیری های انجام شده حدود 100 درصد از اعتبارات اختصاص یافته برای این مصوبات در 2 سال گذشته محقق شد. .

وی ادامه داد: در اولین سفر رئیس جمهور به مازندران به پروژه های حوزه آب استان توجه ویژه ای شد که خوشبختانه بر اساس همین توجه ویژه در سال گذشته سرعت اجرای پروژه ها در استان افزایش یافت. 2 سال.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای مازندران خاطرنشان کرد: از 13 مصوبه ای که در سفر نخست رئیس جمهور برای پروژه های این شرکت در نظر گرفته شد، هشت مصوبه با اعتباری بالغ بر 9 هزار و 500 میلیون ریال به طور 100 درصد اجرا و یک مصوبه نیز 4 هزار مورد بوده است. میلیارد ریال 97.2 درصد، حل و فصل 600 میلیارد ریال با 96 درصد و 1000 میلیارد ریال با 45 درصد تفکیک به دست آمده است.

وی افزود: بیشترین این اعتبارات برای طرح های آبرسانی و آبیاری استان در نظر گرفته شد و خوشبختانه با تخصیص به موقع این امر موجب حرکت و پیشرفت پروژه های آب منطقه ای مازندران شده است.

داودیان با اشاره به سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران گفت: در سفر دوم رئیس جمهور و هیئت دولت به مازندران، جذب اعتبارات لازم برای تکمیل پروژه های نیمه تمام را ادامه خواهیم داد و با توجه ویژه ای که وزارت نیرو به محدودیت آب های سطحی می پردازد و اجرای طرح های آبرسانی و آبیاری در این استان مصوبات خوبی برای طرح های آبی در این استان دارد.

باید بگویم؛ بر اساس این گزارش، اختصاص 150 میلیارد تومان برای تکمیل دیواره سد خراز، 300 میلیارد تومان برای بهره برداری کامل از سد گلورد، 60 میلیارد تومان برای تکمیل دیواره های سد لاستیکی نیمه تمام، 300 میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی به شهرهای بابل و بابلسر از جمله پروژه های اجرا شده پس از اولین سفر رئیس دولت به مازندران بود.

همچنین 100 میلیارد تومان برای آبرسانی شهرستان ساری، 50 میلیارد تومان برای تکمیل شبکه آبیاری سد گلورد، 50 میلیارد تومان برای تکمیل شبکه آبیاری سد البرز، 100 میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی مرزن آباد چالوس، 150 میلیارد تومان. برای تکمیل آبرسانی به رامسر و عباس آباد، 50 میلیارد تومان برای بهره برداری کامل از سد البرز و 100 میلیارد تومان برای تکمیل آبرسانی شهرستان بهشار از مصوبات نخستین سفر رئیس جمهور به مازندران بود. برای پروژه های آب تکمیل شدهآیا این خبر مفید بود؟
خدمات سئو برای وب سایت ها