اخبار خوش آب و هوای ایران در هفته آینده

آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی بارندگی کشور بر اساس نقشه‌های احتمال توسط پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی از 24 اردیبهشت لغایت 3 تیرماه 1403 تولید و ارائه شد. بیشتر بارندگی های کشور در شمال شرق، استان های دو طرف البرز، شمال غرب و جنوب غرب کشور رخ خواهد داد. میزان بارندگی انباشته در این مناطق بین 30 تا 80 میلی متر با احتمال حدود 75 درصد است. همچنین بارندگی در جنوب و جنوب شرق کشور قابل توجه نبوده و در بقیه مناطق در حد نرمال است.

در هفته دوم بارش در نیمه شمالی کشور نرمال و در نواحی جنوبی کمتر از نرمال یا بدون بارش خواهد بود. احتمال بارش بیش از 50 میلی متر در ایران کمتر از 25 درصد است. در هفته های سوم و چهارم میزان بارندگی در کشور کمتر از حد نرمال بوده و عمدتاً محدود به استان های شمال غرب و ساحلی دریای خزر است. بارش ها در هفته پنجم و ششم کشور کمتر از حد معمول و در بیشتر مناطق بدون بارش خواهد بود.

آخرین نقشه‌های پیش‌بینی هفتگی دمای هوای کشور بر اساس نقشه‌های احتمالی پژوهشکده هواشناسی و علوم جوی از 3 اردیبهشت لغایت 3 تیر 1403 تهیه و ارائه می‌شود. بر این اساس، در هفته اول هفته بعد ( 24 تا 30 اردیبهشت ماه) میانگین دمای هوا در شرق کشور 1 تا 2 درجه بالاتر از نرمال و در بقیه مناطق 1 تا 5 درجه کمتر از نرمال است. بیشترین کاهش دما (3-5 درجه) در این اتفاق در شمال غرب رخ می دهد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه هواشناسی و علوم جوی کشور، دمای هوا در هفته دوم در شمال شرق کشور 2 تا 5 درجه زیر نرمال و برای بقیه مناطق انتظار می رود 2 درجه کمتر از حد معمول باشد. دمای هوا برای هفته سوم تا ششم در مناطق ساحلی یک درجه بالاتر از نرمال و برای سایر مناطق ۲ درجه بالاتر از نرمال برآورد می شود.