اخبار مهم شورای رقابت در خصوص قیمت اینترنت/ آیا احتمال کاهش قیمت اینترنت وجود دارد؟

اخبار مهم شورای رقابت در خصوص قیمت اینترنت/ آیا احتمال کاهش قیمت اینترنت وجود دارد؟

تسنیم نوشت: سخنگوی شورای رقابت گفت: در سریع ترین زمان ممکن جلساتی را در بدنه کارشناسی در خصوص افزایش تعرفه ها برگزار می کنیم و در صورت وجود تخلف یا انحراف از دستورالعمل، بررسی های لازم انجام می شود.

سپهر دادجوی توکلی درباره اینکه آیا شورای رقابت در افزایش تعرفه اپراتورها قدم می گذارد یا نه؟ ، گفت: وظیفه شورای رقابت است که وارد بازارهای انحصاری که رویه های ضدرقابتی دارند وارد شود. در مورد اینترنت چه ثابت و چه موبایل می دانیم که این بازار به عنوان یک بازار انحصاری شناخته شده است. یک بار در مصوبه 623 شورای رقابت درج شد. سپس این رویه ضدرقابتی مربوط به قیمت نبود، بلکه مربوط به کمیت و شرایط دسترسی بود.

وی افزود: در مصوبه 623 شورای رقابت، اپراتورها را موظف کرده ایم تا میزان بسته های خود را متنوع کرده و از نظر زمان، کمیت و حجم تغییراتی ایجاد کنند. در مورد دسترسی به بازار هم اطلاعاتی داشتیم. در مورد شبکه های مسی و قصعلی حضور، اما با توجه به افزایش تعرفه بسته، این مشکل از سوی رگولاتوری که سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است، رخ داد. اگر این موضوع به این معنی است که رگولاتوری بخش نمی تواند وظایف خود را به درستی انجام دهد، شورای رقابت در اینجا بر اساس شکایت یا تشخیص یا شکایت عمومی خود وارد این موضوع می شود.

ورود شورای رقابت برای افزایش تعرفه اپراتورها

سخنگوی شورای رقابت در مورد اینکه چگونه متوجه خواهید شد که آیا رگولاتوری کار خود را به درستی انجام داده است یا خیر؟ وی گفت: معاونت اقتصادی داریم که در ارتباط با افزایش تعرفه ها با آنها تماس دارد. دوستان خود را در اسرع وقت دعوت خواهیم کرد. در بدنه کارشناسی جلساتی خواهیم داشت و بعد اگر شورا تشخیص داد که به شورا برود، اگر تخلفی صورت گرفته باشد یا از دستورات عدول کرده باشد، قطعا شورا با او برخورد می کند.

وی در پاسخ به این سوال که اگر از آن 34 درصدی که تعیین شده منحرف شود، وارد شوید یا نه، آیا آن 34 درصد به خودی خود درست است یا خیر، افزود: در هر دو حوزه شورا حق رای دارد. رقابت؛ یعنی نظر خواهد داد. به محض اینکه تصمیم گرفتم به شما اطلاع خواهم داد.

توکلی در خصوص زمان دقیق اعلام نظر شورای رقابت تصریح کرد: این موضوع به تازگی اتفاق افتاده و در صورت امکان اعضای شورا در این خصوص تصمیم گیری خواهند کرد.

در مورد اینکه قبلا از اپراتورها مدارک گرفته شده و درخواست هایی شده؟ وی گفت: این بازار انحصاری است، این بازار انحصاری بارها مشاهده شده است.

توکلی اضافه کرد: بحث قیمت برای اولین بار است که مطرح می شود و قطعا شورای رقابت روی آن حساس است. اگر به این نتیجه برسد که تنظیم کننده بخش آن نتوانسته وظایف خود را به طور مؤثر انجام دهد، به آن تنظیم کننده کمک می کند تا عدالت را اجرا کند.