اختلاف بر سر میزان حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1402

اختلاف بر سر میزان حداقل دستمزد مستمری بگیران در سال 1402

بدهکار امروز اعلام کرد که برای تسویه بدهی 8 هزار میلیارد تومانی خود به بیمه شدگان خدماتی ارائه نمی کند. اگر 13 هزار میلیارد بدهی باشد خودش این بدهی را حل می کند. تامین اجتماعی می تواند 8 هزار میلیارد را نقدا پرداخت کند یا بقیه بدهی خود را که 5 هزار میلیارد است از 13 هزار میلیارد پرداخت کند. این همان چیزی است که تامین اجتماعی از مراکز درمانی دولتی ادعا می کند، اما امروز بدهکار درخواست تامین اجتماعی کرد.

بر اساس بودجه مصوب سال 1400 مجلس برای سال جاری، میانگین افزایش حقوق حدود 10 درصد برای کارمندان و مستمری بگیران پیش بینی شده است. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران به مرز 5 میلیون و 585 هزار تومان رسید و در همین مدت حداقل دستمزد و سایر رده‌های کارمندان و مستمری بگیران کشور و ارتش نیز 10 درصد به حقوق افزایش یافت. سقف 10 میلیون تومان این در حالی است که بر اساس مصوبه شورای عالی کار همان 5 میلیون و 585 هزار تومان با 30 سال سابقه خدمت برای مستمری بگیران تامین اجتماعی مصوب شد.

سطوح دیگر یعنی. افرادی که بیش از حداقل دستمزد دریافت می کنند نیز 38 درصد به اضافه 515 هزار تومان افزایش دستمزد دارند. همه این تغییرات بر اساس مصوبه شورای عالی کار بود که پس از آن حکم مدیرعامل به هیات مدیره سازمان داده شد و در نهایت آنها نیز این سمت را از دولت درخواست کردند.

وی در نهایت گفت: موضوع حدود 5 ماه به طول انجامید و در نهایت پس از آن مدت این مبالغ به مسئولان تامین اجتماعی پرداخت شد. اما باز هم کارمندان غیرنظامی و لشکری ​​و مستمری بگیرانشان اعتراض کردند که چرا باید حقوق تامین اجتماعی به این مبلغ اضافه شود. به همین دلیل یک میلیون تومان به حداقل آنها اضافه شد و اکنون حداقل مشمولان تامین اجتماعی یک میلیون تومان از حداقل دریافت کنندگان کشوری و ارتشی عقب هستند. در مجموع سایر سطوح با تناسب و افزایش ده درصدی که برای آنها اعمال شد به رقم افزایش حقوق تامین اجتماعی رسیدند. اما در مجموع حداقل های بیمه ای یک میلیون تومان عقب است.

دیدگاهتان را بنویسید